• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling SFO

Informasjon

Fra 1.august 2020 er det mulig å søke om redusert foreldrebetaling for SFO.

Ingen familier (husholdninger) skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.

For SFO-året 2020/21 er søknadsfristen 15. september. Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 1. august.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett SFO-år. Du må sende søknad for hvert år.

Før du skal søke må du finne fram siste års skattemelding (selvangivelsen). Denne må legges ved søknaden du sender inn. Den er dokumentasjon på at du faktisk har rett til reduksjon.

Hvis du har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står i skattemeldingen, skal disse dokumenteres. Dette er blant annet renteinntekter, aksjeutbytte og leieinntekter.

Har du ikke skattemelding eller husholdningen har betydelig redusert inntekt jf. siste skattemelding, må dette dokumenteres med siste tre måneders lønnsslipp, vedtak fra NAV eller annen skriftlig og signert dokumentasjon.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn får du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader