• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om åpen brenning

Innledning

Søknad om åpen brenning.

I Øyer kommune gjelder forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, se hele forskriften her. Forskriften setter forbud mot bl. a. bråtebrenning, annen brenning av avfall og halmbrenning med visse unntak.


Behandling av dispensasjon fra forskriften belastes et gebyr. Gebyret fremkommer i gebyrregulativet under dispensasjoner. Gebyret må betales uavhengig av utfallet på dispensasjonen. Hjemmel for gebyret er forurensningsloven § 52a og gebyrregulativet.


Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Generelt er det iht. forurensningsloven et generelt forbud mot all brenning som kan medføre forurensning. Søknader om dispensasjon fra forskriften sendes kommunen gjennom digitalt søknadsskjema. Ved vurdering av dispensasjon vil det blant annet bli lagt vekt på type virke som skal brennes, omfang, avstand til bebyggelse, offentlig veg og friområder, samt tidspunkt på året. Ordinært husholdningsavfall, næringsavfall og avfall fra byggearbeider vil ikke bli tillatt.

Husk at planlagt brenning skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd!

Se § 3 Generelle krav til aktsomhet i linken under.

Link til forskrift om brannforebygging

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn får du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader