• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Omsetningsoppgave for alkohol

Informasjon om omsetningsoppgave

Etter alkoholloven § 7-1 skal innehavere av kommunale salgs- og skjenkebevillinger betale et årlig bevillingsgebyr.

Bevillingshaver må i begynnelsen av hvert år, og innen kommunens fastsatte frist, sende inn omsetningsoppgave for fjorårets faktiske mengde omsatte alkoholholdig drikk og forventet mengde omsatt alkoholholdig drikk for det inneværende året.

Det årlige gebyret fastsettes etter årets forventet omsatt mengde, og justeres ut fra fjorårets faktiske omsatte mengde alkoholholdig drikk. Gebyret fastsettes for hver enkelt bevilling etter satser i alkoholforskriften § 6-2.

Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes sluttoppgave så snart endelig omsetningstall foreligger.

Frist for ordinær innsending av omsendingsoppgaven er 1. april.

Manglende innsendelse av omsetningsoppgave eller betaling av gebyr innen fastsatt frist medfører tildeling av prikker ihht. alkoholforskriften § 10-3.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader