• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri, privatpersoner (Lhmr., Øyer og Gausdal)

For søker

Søknad om tillatelse til avfyring av markfyrverkeri kategori II og III

Bekreftelse

Det må påregnes 3 ukers saksbehandlingstid. Svar på søknaden gis per epost

Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-10 Håndtering av pyrotekniske artikler og gjenstander

Forbrukere kan avfyre fyrverkeri klasse II og III på nyttårsaften mellom kl 18.00 og 02.00, med mindre annet er bestemt i eller i medhold av denne forskrift. (All avfyring utenom dette tidspunktet er søknadspliktig)

Plass for avfyring av fyrverkeri skal velges slik at det ikke oppstår skade på liv, helse, miljø og matrielle verdier

Oppsetting og avfyring av fyrverkeri klasse II,III og IV, illuminasjon med fakler ol. må ikke finne sted i tettbebyggelse eller nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet

Nærliggende naboer skal varsles i god tid før oppskyting

Den som opererer fyrverkeriet skal være over 18 år

Bruken skal foregå slik at den ikke gjør skade på personer eller kan føre til brann

Ikke avfyrt fyrverkeri skal beskyttes mot utilsiktet antenning.

Nødvendig slokkeutstyr skal holdes i beredskap.

Personopplysninger søker
/
/
Avfyring vil finne sted på
/
/
Vedlegg

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden

1: Kart i målestokk som viser avfyringsposisjon. Kartet må vise at sikkerhetsavstander til personer, bygninger, brennbare materialer og lignende overholdes

2: Tillatelse fra grunneier og/eller Politi. (Avhengig av avfyringssted og tidspunkt for avfyring.) Se veiledning.

Legg ved kart og tillatelser
Maksimal filstørrelse per fil: 60MB
Legg til vedlegg
Tillatte filtyper som kan lastes opp er: pdf, png, jpg, jpeg, docx, rtf
Tittel
Filnavn
Bilde
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader