• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om åpen brenning - Lillehammer kommune

Innledning

I Lillehammer kommune gjelder forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, se hele forskriften herForskriften setter forbud mot bl. a. bråtebrenning, annen brenning av avfall og halmbrenning med visse unntak.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Generelt er det ihht. forurensningsloven et generelt forbud mot all brenning som kan medføre forurensning.

Ved søknad om dispensasjon gjøres en vurdering av type virke som skal brennes, omfang, avstand til bebyggelse, offentlig veg og friområder, samt tidspunkt på året.
Ordinært husholdningsavfall, næringsavfall og avfall fra byggearbeider tillates ikke.

Husk at planlagt brenning skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd.

Les mer om generelle krav til aktsomhet, § 3, her: Link til foreskrift om brannforebygging

 

Vi gjør oppmerksom på at brenning ikke kan skje før tillatelse med retningslinjer er gitt. NB! Søknaden skal saksbehandles og må sendes inn i god tid før planlagt brenning.

Når tillatelse er gitt, husk at planlagt brenning på forhånd meldes brannvernmyndigheten ved vakthavende brannsjef,
på tlf. nr. 907 11 110.

Husk også at det er den som antenner ilden som er ansvarlig for at det iverksettes sikkerhetstiltak, og at ilden er slokket før stedet forlates.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader