• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Felling av trær og/eller rydding av kratt på kommunal grunn

Innledning

Forespørsel om felling av trær og/eller rydding av kratt på kommunal grunn
Hvis du er nabo til et kommunalt område der det er trær eller annen vegetasjon som du synes er til ulempe for deg, kan du søke om å få det fjernet.

Vurdering av søknaden
Lillehammer kommune har som målsetting å bidra til å sikre byens grønne arealer for økt trivsel og helse og sikre det biologiske mangfoldet i nærområdene våre. Trær er viktige elementer i denne sammenheng.  Gjeldende lovverk som ligger til grunn er i første rekke Naboloven og Naturmangfoldsloven.

Andre momenter som vurderes i hver enkelt sak vil være:

 • Mulige konflikter mellom naboer og brukere av området
 • Estetiske vurderinger og treets/trærnes betydning i området
 • Treets alder, art, tilstand, livsløp
 • Klimatiske vurderinger - f.eks. økt vindeksponering v/fjerning av vegetasjon
 • Hensyn til det biologiske mangfoldet
 • Planbestemmelser for området
 • Ulemper, eks. sol/skygge jfr. avstand til trær/topografi/orientering/ høyde/tetthet
 • Om det er stor enighet eller uenighet i nabolaget

 • Sikkerhet i forhold til vei og trafikk.

Fjerning av trær for å oppnå utsikt imøtekommes normalt ikke.

Å fjerne trær på kommunens eiendom uten tillatelse er ulovlig og Lillehammer kommune vil vurdere anmeldelse hvis så skjer.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke utfører kapping av trær for å begrense høydevekst. Kapping er ingen fagmessig beskjæringsmetode, det påvirker treets helse og stabilitet negativt.

Lillehammer kommune har begrenset kapasitet og ressurser til denne type arbeid. Men, saker som har betydning for sikkerheten til person eller eiendom vil bli prioritert.  Og nødvendige strakstiltak for å unngå skade på person eller eiendom tas uavhengig av denne ordningen.

Nabovarsel
Før søknaden sendes inn må du varsle alle naboene til området søknaden gjelder. For å unngå konflikter ønsker vi at alle berørte naboer er enige før søknaden sendes inn.

Søknadsfristen er 15. september.
Søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan risikere å ikke bli behandlet før neste år.
Svar blir gitt innen 1.desember.  Aktuelle tiltak settes i verk i løpet av høsten/vinteren.  Fellings- og beskjæringssesongen avsluttes i perioden 1.april til og med 15. august.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader