• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Melding om åpen brenning i skog- og landbruket og av St. Hans bål

Innledning

Melding om brenning gjelder kun St. Hans bål, ranke- og flatebrenning (skogbruk) eller brenning av rydningsvirke (landbruk), se yterligere beskrivelse nedenfor. Brenning av kaffebål og i grillinretninger er unntatt meldeplikt. All annen brenning må omsøkes særskilt til din kommune. Dette meldingskjema må sendes inn minst to hvirkedager før brenning, og gjelder for Øyer, Gausdal og Lillehammer kommuner.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt o.l. 

SankthansbåI, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23 juni. Alternativt kan det brennes bål enten fredag eller lørdag i samme uke som Sankthansaften inntreffer. Bål kan kun brennes på opparbeidet bålplass.
Brenning av tørt rydningsvirke i skogbruket, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 100 meter.
Ranke- og flatebrenning  (greiner m.m.) fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og dyrkingsparseller når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 100 meter. 

-----------------------------------------------

Bålene må deles opp i hauger, max 1,5m høyt * 5m i diameter.

Brenningen må utføres på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Det er kun tillatt å brenne rene tremasser. Annet som papp, plast, isopor, bildekk, impregnert materiale, møbler, organiske produkter, nedrevne hus og bygningsavfall er eksempler på masser som ikke må brennes.

Det må være godkjent slokkeutstyr/vann i nærheten under brenningen.

Brannvesenet kan nekte brenning dersom det er for tørt, eller for mye vind. Og skal varsles på tlf. 907 71110 før du tenner på.

Den ansvarlige for brenningen er erstatningspliktig for skader/ utrykninger som dette eventuelt forårsaker.

Tillatelse til å brenne må du selv innhente fra grunneier.

Den som tenner ilden er ansvarlig for att bålet skal være slukket før mørkets frembrudd, og det må ryddes før dere forlater området. Se § 3 Generelle krav til aktsomhet i linken under.

Se §3 i foreskrift om brannforebygging

Se også lokal forskrift for åpen brenning

 

Bilde
Hjelp
Lukk
Melding om bålbrenning gjelder kun St. Hans bål, ranke- og flatebrenning eller brenning av rydningsvirke.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader