• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Melding om brenning av St. Hans bål og i skog- og landbruket

Melding om bålbrenning gjelder kun St. Hans bål, ranke- og flatebrenning eller brenning av rydningsvirke, se yterligere beskrivelse nedenfor. Brenning av kaffebål og grillinretninger er unntatt meldeplikt. All annen brenning må omsøkes særskilt til din kommune. Meldingskjema må sendes inn minst to hvirkedager før brenning.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt o.l. 

SankthansbåI, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23 juni. Alternativt kan det brennes bål enten fredag eller lørdag i samme uke som Sankthansaften inntreffer. Bål kan kun brennes på opparbeidet bålplass.
Ranke- og flatebrenning i skogbruket, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 meter.
Brenning av tørt rydningsvirke (greiner m.m.) fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og dyrkingsparseller når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 meter.

Brenningen må utføres på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. Det er kun tillatt å brenne rene tremasser. Annet som papp, plast, isopor, bildekk, impregnert materiale, møbler, organiske produkter, nedrevne hus og bygningsavfall er eksempler på masser som ikke må brennes.

Det må være godkjent slokkeutstyr/vann i nærheten under bålbrenningen.

Brannvesenet kan nekte bålbrenning dersom det er for tørt, eller for mye vind. Og skal varsles på tlf. 907 71110 før du tenner på.

Den ansvarlige for bålbrenningen er ansvarlig for skader som bålbrenningen eventuelt forårsaker.

Tillatelse til å brenne må du selv innhente fra grunneier.

Den som tenner ilden er ansvarlig for att bålet skal være slukket før mørkets frembrudd, og det må ryddes før dere forlater området. Se § 3 Generelle krav til aktsomhet i linken under.

Link til foreskrift om brannforebygging

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Lillehammer Region Brannvesen | Telefon: 610 50 500 | E-post : brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no