• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Møtegodtgjøring for politikere

Innledning

Krav om møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste osv. fremmes senest 3 måneder etter det møtet kravet gjelder.
Lillehammer kommune forbeholder seg retten til å avvise krav som er foreldet.

Viser til «Forskrift av 28.09.2023 om folkevalgtes arbeidsvilkår,  Lillehammer kommune».  Med gyldighet for kommunestyre i perioden 2023-2027. 
- Folkevalgtes rettigheter og plikter
- Godtgjøringer og dekning av utgifter og økonomiske tap
- Generelle arbeidsvilkår

Forskriften kan leses i sin helhet her.


§ 9. Møtegodtgjøring pr. møte
Kommunestyret har så langt det er mulig gjennomgående representasjon, og de faste medlemmene har fast godtgjøring i det utvalget den enkelte er valgt inn, ref. tabell i § 3.


Møtegodtgjøring pr. møte

Sats i promille av beregningsgrunnlaget (ordførers godtgjøring)

Kommunestyremedlemmer

 

Medlem av kommunestyret som ikke er valgt inn i utvalg

2 promille

Møtende varamedlem til kommunestyret

2 promille

Møtende varamedlemmer i formannskapet

1,5 promille

Møtende varamedlem til utvalg

1 promille

Den som ivaretar lederrollen i utvalg i leders fravær

2 promille

Møtende varamedlem i andre folkevalgte organer

1 promille

Observatør i rådene

1 promille

Andre møter hvor man er valgt av kommunestyret eller møter for ordfører

1 promille

Andre folkevalgte

 

Rådsleder i rådsmøter

2 promille

Den som ivaretar lederrollen i leders fravær

2 promille

Rådsmedlem og møtende varamedlem i rådsmøte

1 promille

Frivillige møter, seminarer og konferanser etter avtale

0,3 promille

Møte- og talerett i kommunestyret

0,3 promille

Arbeidsutvalg

0,3 promille


 


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader