• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innledning

Skjemautfylling

Søknad om tilskudd investeringer i skiløyper og stier

Før du begynner å fylle ut søknaden, sørg for at du har elektronisk tilgjengelig de dokumentene du skal legge ved søknaden.

 • Kart
 • Regnskap siste år
 • Årsmelding siste år
 • Budsjett/finansieringsplan
 • Statusrapprort tidligere søknad
 • Evt. annet

 

Søknadsfrist 20.april.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunens servicetorg tlf. 61224400 eller postmottak@gausdal.kommune.no

RETNINGSLINJER FOR ORDNINGEN
 1. Målgruppe for ordninga er lag/foreninger som arbeider med å legge til rette for friluftsliv.
 2. Midlene skal gå til varige tiltak/investeringer for å gi et bedre friluftstilbud vedr. stier og løyper for sommer- og vinterbruk. Det kan ikke gis tilskudd til driftstiltak.
 3. Midlene skal primært brukes til rydding av traseer, tiltak på barmark for å bedre skiløyper, skilting, merking og andre informasjonstiltak.  Skiløyper, turstier og sykkelstier er innafor formålet.
 4.  Dersom søkeren har mottatt tilskudd tidligere som det ikke er sluttrapportert for, må det vedlegges statusrapport med framdriftsplan.
 5. Prioriterte områder er der kommunen gir tilskudd til oppkjøring av skiløyper. Områder i Gausdal Nordfjell som er dekka av egne avtaler faller utenfor denne ordninga.
 6. Tilsagn om tilskudd gjelder for det året tilsagnet blir gitt og etterfølgende kalenderår.
 7. Det kan maksimalt søkes om 50% av konstnadsoverslaget for tilskuddet.
 8. Utbetalt tiskudd skal uansett ikke være større enn faktiske utgifter. Det betyr at det gis ikke tilskudd til tiltak som består av hovedsaklig dugnadsarbeid.
 9. Anmodning om utbetaling sendes sammen med regnskap for tiltaket og rapport om arbeidet. Antall timer egeninnsats skal framgå av regnskapet.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeier: Gausdal kommune | Telefon: 61 22 44 00 | Epost: postmottak@gausdal.kommune.no